Ввійти на сайт з Напишіть нам! // Карта сайту

Наше голосування

На вашу думку для вступу у ВНЗ необхідно:

View Results

Завантаження ... Завантаження ...

Найбільш завантажено:

rss2email
Новини Мавковицького НВК
(Підписатися)


Випадкове фото

РќР°С?С– гості

Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

09.01.2009 від admin Популярність: 87%

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

{ Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1970 ( 1970-2002-п ) від 25.12.2002
N 740 ( 740-2003-п ) від 19.05.2003
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 988 ( 988-2005-п ) від 01.10.2005
N 1244 ( 1244-2005-п ) від 21.12.2005
N 172 ( 172-2006-п ) від 20.02.2006
N 397 ( 397-2007-п ) від 07.03.2007 }

{ Установити, що починаючи з 1 січня 2006 року для
визначення граничних розмірів посадових окладів
окремих категорій працівників національних
закладів культури застосовуються додаткові
коефіцієнти підвищення посадових окладів,
затверджені Постановою КМ N 413 ( 413-2006-п )
від 03.04.2006 }

{ Установити, що з 1 липня 2006 р. максимальні розміри посадових
окладів (тарифних ставок) керівників Національного музею у
Львові імені Андрея Шептицького, керівників його структурних
підрозділів, професіоналів, фахівців, а також окремих
робітників, робота яких безпосередньо пов’язана із
забезпеченням основної діяльності закладу, підвищуються у два
рази згідно з Постановою КМ N 976 ( 976-2006-п ) від
13.07.2006 }

{ Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника
1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери у 2007 році починаючи з 1 січня в розмірі
400 гривень, з 1 липня - 420, з 1 грудня - 450 гривень
на місяць згідно з Постановою КМ N 73 ( 73-2007-п )
від 31.01.2007 }

З метою упорядкування оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також
створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних
міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери (далі - Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного
розряду встановлюється Кабінетом Міністрів України;

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів,
фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та
організацій згідно з додатком 2; ( Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1970 ( 1970-2002-п )
від 25.12.2002, N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів,
фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних
службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та
організацій, згідно з додатком 3; ( Абзац четвертий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 790 ( 790-2005-п )
від 22.08.2005 )

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників,
загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій,
згідно з додатком 4;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників
керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників
керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та
організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів
- на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою. ( Пункт
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти,
науки, культури, які мають статус національних, академічних
закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних
ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт
підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених
працівників до набрання чинності цією постановою;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке
обмеження не поширюється на працівників національних закладів
(установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
“народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений
майстер спорту” - у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту
міжнародного класу” - 15 відсотків, “майстер спорту” -
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником установи,
закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних
установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх
заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); ( Абзац другий підпункту “в”
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
( Абзац третій підпункту “в” підпункту 3 пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п ) від 01.10.2005 )

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); ( Абзац другий підпункту “г”
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). ( Абзац третій підпункту “г”
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 1970
( 1970-2002-п ) від 25.12.2002, в редакції Постанови КМ КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані

Популярність: 87%

Рекомендуємо прочитати

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Друк цієї статті Друк цієї статті Відправити по е-мейл Відправити по е-мейл

Категорії: Нормативні документи з питань освіти |

2 коментаря

  1. НАКАЗ МОН #1093 від 2.12.2008 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про внесення змін до наказу Міністер пише:

    [...] від 26.09.2005 № 557″ 09.01.2009 от admin // Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 &#8…(із [...]

  2. НАКАЗ МОН #1093 від 2.12.2008 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про внесення змін до наказу Міністер пише:

    [...] і науки України від 26.09.2005 № 557″ Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної [...]

Залишити коментар

Зауважте: Ввімкнена перевірка коментарів. Немає змісту повторно відправляти коментар.